Showing 2 Result(s)
Assertion

Typing Out on the Keyboard: A Colonial Spectre or Failure of the Indian Nation-State

vinod kumar

Vinod Kumar I was writing something down, jotting down my thoughts about a certain incident, or perhaps, it was merely a random idea; it was a feeling I wanted to note down soon after having my breakfast. In the middle of recording my thoughts in English, I felt the urgent need to write a few …

Features

भारतीय समाजामधील सभ्यता टिकविण्याची जबाबदारी पुन्हा एकदा दलित आणि आदिवासी समाजावर

sujit nikalje

  सुजित  निकाळजे (Sujit Nikalje) प्रास्ताविक  भारतीय राज्यघटनेने दिलेल्या मूलभूत अधिकारापैकी अनुच्छेद २१ नुसार भारतातील प्रत्येक व्यक्तीस त्याचे जिवीत संरक्षण आणि व्यक्तिस्वातंत्र्याचा अधिकार प्रदान केला आहे. नुकताच मा. सर्वोच्च न्यायालयाने अनुसूचित जाती अनुसूचित जमाती अत्याचार प्रतिबंध कायदा १९८९ आणि त्यातील सुधारणा २०१६ च्या अनुषंगाने चालू असलेल्या डॉ. सुरेश महाजन विरुद्ध महाराष्ट्र शासन या खटल्यामध्ये वरील …