Showing 3 Result(s)
Assertion

Demand for Revoking of Suspension Order of Prof. Guru

mahesh guru

  Prof. B .P  Mahesh Chandra Guru had made critical comments on the role of Rama in human rights protection when he delivered a talk in January 2015 at Academic Staff College, University of Mysore. He had ridiculed the behavior of Rama when he sent Sita to forest mercilessly and neglected his own children. It …

Features

ನೋ ರಾಮ್, ಜೈಭೀಮ್

horahalli ravindra

  ಹಾರೋಹಳ್ಳಿರವೀಂದ್ರ (Harohalli Ravindra)   ಲೋಫರ್ ರಾಮ ಎಂಬ ಪದಬಳಕೆಯು ಇಂದು ಬಹಳ ಚಚರ್ಿತ ಪದ ಬಳಕೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಪದ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದ ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವಿಭಾಗದ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾದ ಪ್ರೊ.ಮಹೇಶ್ ಚಂದ್ರಗುರು ಅವರ ಮೇಲೆ ಬಾಡಿ ವಾರೆಂಟ್ ಜಾರಿಯಾಗಿ 17-06-2016 ರಂದು ಮೈಸೂರಿನ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಜೈಲ್ ಒಂದು ವಾರ ಹಾಕಲಾಯಿತು. ತದನಂತರ ದಿನಾಂಕ 24-06-2016 ರಂದು ಜಾಮೀನು ಸಿಕ್ಕಿ ಹೊರಬಂದರು. ಹಾಗಾದರೆ ಏನಿದು ಪ್ರಕರಣ? ಯಾರು ಈ ಲೋಫರ್ ರಾಮ? ಈ ಪದಬಳಕೆ …